zaterdag 6 oktober 2007

Dròagje

Droom
Vannacht verscheen mij in een droomgezicht mijn oude moeder, eindelijk eens goed gekleed: boven het woud waarin zij met de Dood wandelde verhief zich een sprankelende stilte. Ik was niet bang. Het scheen mij toe dat ze gelukkig was en uitgerust. Ze had kralen om die goed pasten bij haar jurk.Dròagje.

Fenòate sóóng ‘k yn myn dròagjen, myn áálde mèm,
Jó wié einlik wurres gó klòait:
Bòppe ’t wááld wùryn se mei de Dá ròan
Kòam ‘n spràngkeljende Stòlte òmhàich.
Iek wié náát bàng. ’t léék my sò tò dòt se gelòkkich wié
En ùtrèsten.
Jò héé kròalen òm jin’t gó pàssen by jèrre jùrk.

Hylper Wòdden: Anske Smit
Fry nei :Gerard Reve

Geen opmerkingen: