zaterdag 6 oktober 2007

Weensk

Iek wéénskje dy 'n brysjen, wùr àst fàn òpfrist
Mèi likje wyte bòàren, wùryn de glinsterjende sònne brèkt.
En dòst nei dyn wòrk, dyn tynken en dyn dròàgjen,
dyn èigen Wèasen, libbendig hââlst!

Geen opmerkingen: