zondag 1 februari 2015

Aalde Wiebe Mulder

Ik ben in het trotse bezit van een dvd met daarop een zwart/wit NCRV TV film uit 1961, die werd vervaardigd met medewerking van de bevolking van Hindeloopen. Ik was toen elf jaar oud. In de film zijn diverse oude Hylpers te zien. Ik heb nog levende her inningen aan velen, die in de film figureren. In een scene is de oud Zuiderzee en IJsselmeervisser Wiebe Mulder te zien. Hij zit in het Cafe de Hinde, op de tekst o.a. over de leugenbank in Hylpen en de bloemetjes-visserij. Kastelein Reitje Glashouwer kijkt tevreden en instemmend - sigaarrokend- toe! Wiebe Mulder, was onze buurman in de van Meekerensteeg. Mijn moeder heeft hem in het laatst van zijn leven voor zover ze kon met raad en daad bijgestaan. Zij wist zich te herinneren, dat Wiebe vanuit familie oorsprong van Nederlands-Hervormde huize was. Op een gegeven moment toen Wiebe in zijn bedstee op het ziekbed lag, vroeg mijn moeder: "Wil je ook, dat de dominee eens even bij je langs komt?" Ja, dat is goed, antwoorde Wiebe. "Laat hem maar langs komen"! Door tussenkomst van mijn moeder kwam de dominee langs. Volgens mijn herinnering was het destijds ds. H.A. van Olst. De dominee heeft toen een hele poos, geanimeerd over alles-en-nog-wat, met Wiebe Mulder zitten praten. Wiebe was een echte causeur en had een rijk en bourgondisch leven achter de rug. Met zeil, motorschepen, alle mogelijke technieken van visserijbeoefening op de Zuiderzee, in het IJsselemeer. Hij was als jongeman in de twintiger jaren, werkzaam geweest op de engelse vissers-loggers op de Doggersbank, in de Noordzee. Kortom een gepassioneerde visserman. Zijn werk aan boord was altijd zijn lust en zijn leven. Net zoals eten en drinken! Hij was in zijn lange leven, nooit tegen een geschikte vrouw aangelopen!

Een paar dagen later na het bezoek van de dominee, vroeg mijn moeder, voorzichtig, maar wel nieuwsgierig: " Waarover heeft de Dominee het met je gehad?" "Heeft hij ook een stukje met je uit de Bijbel gelezen?" en "Heeft de dominee ook samen met je gebeden?", waarop Wiebe met een nauwelijks waarneembare glimlach en een zachte uitdrukking op zijn gelaat, zei: "Nee, hij heeft zijn fatsoen gehouden!!"

[...]een fragment uit de ncrv tv film uit 1961 over Hylpen. Wiebe Mulder op de tekst over de leugenbank in Hylpen en over het vissen op gekleurde bloempjes.....

video

Inch Allah

Mooi tijdloze tekst van Belinda Meuldijk
hertaald yn Hylper Wodden


Insjallah
D'oryjènt mei al jèrre pracht
Hèt méar gesichten às de moene
Léeuwe àl toezend èn één nòat
Dòt jèrre sproakjes naet bestoane

Want iek héar Jéruslèm
Króaijen às ’n skòrre hoahne
Bló en tréanen yn jèrre stèmme
Feskoet tròch Tórah en Koráen

Yn alle tèmpels en moské’n
Wòt jitte libbe nei ’t gelóaf
Màr butendòar, Maria Magdalena
ies’t fòlk dòt dy fejèt

Inch Allah,

Twisken pûn en prykkeltré
Sit 'n vlinder òp 'n blòmme
En yn 'n stikken sèaten stréate
Lijt ‘n bònneskoen yn' t sâent

Gòt fàn de Himmel èn fan de Hèl
Doe kèst 't kwá naet verhinderje
Dèr lijt 't sâent fan Jérusalèm
Tròchtrènke mei bló fan al jèrre bòn

Inch Allah,

Oer de grèns yn ’e woestijn
Stróamt ’t wètter ût de bròn
Sò as dòt wètter wòl iek wèaze
'n Stròam fan Sàdam en Shàron

Requièm fòar miljoenen dòaden
De Palèstijnen en de Jóaden
Wie dòt ‘n òffer fòar de góaden
En kòmt nò fréade yn jèrre nèamme?

Inch Allah,

Hylper Wodden: Anske Smit
Fry nei: Belinda Meuldijk