zondag 1 februari 2015

Aalde Wiebe Mulder

Ik ben in het trotse bezit van een dvd met daarop een zwart/wit NCRV TV film uit 1961, die werd vervaardigd met medewerking van de bevolking van Hindeloopen. Ik was toen elf jaar oud. In de film zijn diverse oude Hylpers te zien. Ik heb nog levende her inningen aan velen, die in de film figureren. In een scene is de oud Zuiderzee en IJsselmeervisser Wiebe Mulder te zien. Hij zit in het Cafe de Hinde, op de tekst o.a. over de leugenbank in Hylpen en de bloemetjes-visserij. Kastelein Reitje Glashouwer kijkt tevreden en instemmend - sigaarrokend- toe! Wiebe Mulder, was onze buurman in de van Meekerensteeg. Mijn moeder heeft hem in het laatst van zijn leven voor zover ze kon met raad en daad bijgestaan. Zij wist zich te herinneren, dat Wiebe vanuit familie oorsprong van Nederlands-Hervormde huize was. Op een gegeven moment toen Wiebe in zijn bedstee op het ziekbed lag, vroeg mijn moeder: "Wil je ook, dat de dominee eens even bij je langs komt?" Ja, dat is goed, antwoorde Wiebe. "Laat hem maar langs komen"! Door tussenkomst van mijn moeder kwam de dominee langs. Volgens mijn herinnering was het destijds ds. H.A. van Olst. De dominee heeft toen een hele poos, geanimeerd over alles-en-nog-wat, met Wiebe Mulder zitten praten. Wiebe was een echte causeur en had een rijk en bourgondisch leven achter de rug. Met zeil, motorschepen, alle mogelijke technieken van visserijbeoefening op de Zuiderzee, in het IJsselemeer. Hij was als jongeman in de twintiger jaren, werkzaam geweest op de engelse vissers-loggers op de Doggersbank, in de Noordzee. Kortom een gepassioneerde visserman. Zijn werk aan boord was altijd zijn lust en zijn leven. Net zoals eten en drinken! Hij was in zijn lange leven, nooit tegen een geschikte vrouw aangelopen!

Een paar dagen later na het bezoek van de dominee, vroeg mijn moeder, voorzichtig, maar wel nieuwsgierig: " Waarover heeft de Dominee het met je gehad?" "Heeft hij ook een stukje met je uit de Bijbel gelezen?" en "Heeft de dominee ook samen met je gebeden?", waarop Wiebe met een nauwelijks waarneembare glimlach en een zachte uitdrukking op zijn gelaat, zei: "Nee, hij heeft zijn fatsoen gehouden!!"

[...]een fragment uit de ncrv tv film uit 1961 over Hylpen. Wiebe Mulder op de tekst over de leugenbank in Hylpen en over het vissen op gekleurde bloempjes.....

video

Geen opmerkingen: