vrijdag 23 januari 2009

It Jòenkjen mèi 't Wyte Hiër.

It Jòenkjen mèi 't Wyte Hiër.

Een hàdde sûûdwèster gybet
om dy ââlde skéve gryze.
de swàtte pànnen flène fàn
de blááuwe reddinglòads.
't Géa tòt de dyk
fàn 't Tòntjen
óenderwetter stróept.
Een séé sóender fiskers.
Yn 'n midde
wòat it hèt róemer
de wynt lòay 'm dèl
de sònne kóam derby.
Gááuw kykje by de haiven
hòfiër 't wètter fàn'e sée
trõch de slûûzen fan
Kòrwetersâânt àl sàkke ies.
Op de plètte geeltjes
nèst de skééve basalten
Dèr Wië se.
- Jò kéék my làkjend óen -
'n Iek 'n lik màntjen
mèi spiër wyt hiër,
de wynt yn d'aigen
Yn 'n blááuwen
sèm-breide-trui
mei wyde hàls.
swàt mesjèsteren bróók
'n poar òatràppe
gééle kloempen
mèi een kràm.
Iek héé wòl tròch:
"dèr kéék se nèi èn
dèr fòal se fòar!".

Fòskjen yn Hylper Wòdden tròch: Anske Smit, jan 2009

Geen opmerkingen: